A.D. za proizvodnju i remont
Šabačkih Đaka bb, 76300 Bijeljina
Republika Srpska, BiH
Izaberite jezik:
  
PVD prevlake

PLAZMA DEPOZICIJA ZAŠTITNIH PREVLAKA FIZIČKIM METODAMA
IZ PARNE FAZE (PVD)

SISTEM ZA DEPOZICIJU LUČNIM ISPARIVAČIMA

       Kod PVD procesa karakteristično je da se depozicija materijala vrši atom po atom, putem kondezacije iz stanja gasne plazme i prelaska u čvrsto stanje - formiranje prevlake na površini radnog komada. Karakteristike električnog luka, sužavanja plazma kolone koja je u kontaktu sa elektrodom pražnjenja , odnosno formiranje oblasti izuzetno velike gustine struje na površini katode koja se naziva katodni spot, koriste se u procesu plazma depozicije zaštitnih prevlaka. U oblasti katodnog spota dolazi do direktnog isparavanja materijala bez topljenja, jer se vrši samo lokalno zagrevanje i brzo kretanje jednog ili više spotova po površini elektrode. Dobre osobine lučnih isparivača jsu velika brzina depozicije, jednostavna konstrukcija i visoki stepen jonizacije čestica u lučnoj plazmi ( do 50% ). Zbog ovih osobina moguće je deponovati kvalitetne prevlake sa veoma dobrom adhezijom, na podlogama od različitih materijala. Homogenost depozicije na uzorcima kompleksne prostorne geometrije postignuta je postavljanjem više lučnih izvora na različitim mestima, unutar komore za depoziciju i visokim stepenom jonizacije pare metala i gasa u kontaktu sa površinom uzorka.

 

Tip uređaja:  VPT-12M

Primena sistema za depoziciju lučnim isparivačima:

◦ nanošenje termo-zaštitnih prevlaka ( thermal barrier coatings, M-Cr-Al-X prevlake ) na lopatice rotora
  turbine mlaznih motora i stacionarnih gasnih turbina, izloženih temperaturama 1600 ˚C;
◦ nanošenje tvrdih prevlaka na rezne alate;
◦ nanošenje dekorativnih prevlaka.

  

 

Proslavljena 75. godišnjica "ORAO" AD Bijeljina 31.10.2019 07:40
30. oktobra "ORAO" AD Bijeljina je proslavio 75. godina postojanja... Detaljnije...
Imenovan VD direktora "Orao" AD Bijeljina 28.01.2019 12:25
U „Orao“ AD Bijeljina došlo je do promjene na poziciji lica koje je ovlašteno za poslovno zastupanje kom Detaljnije...
Predsjednik Dodik i ministar odbrane Srbije Vulin u posjeti "Orao" AD 21.09.2018 09:57
Juče su "Orao" AD Bijeljina posjetili predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i visoka delegacija ministar Detaljnije...
prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/226_IMG_9689.jpg prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/225_IMG_9677.jpg prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/224_IMG_9674.jpg prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/223_IMG_9673.jpg prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/222_IMG_2067.jpg prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/221_IMG_9692.jpg prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/220_IMG_9734.jpg prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/219_IMG_9732.jpg prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/218_IMG_2077.jpg
Lokalno vrijeme
17:28:01 h