A.D. za proizvodnju i remont
Šabačkih Đaka bb, 76300 Bijeljina
Republika Srpska, BiH
Izaberite jezik:
  
Površinsko ojačavanje

UREĐAJ ZA POVRŠINSKO OJAČAVANJE (Shoot peening)

       Uređaj je namjenjen za površinsko ojačavanje mašinskih dijelova, odnosno za povećanje granice na zamor mašinskih elemenata koji su izloženi dinamičkim opterećenjima. Efekat površinskog ojačavanja postiže se bombardovanjem dijelova metalnim i nemetalnim sfernim kuglicama pri čemu se stvaraju naponi pritiska u površinskim slojevima dijelova, koji djeluju kao prednaponi rasterećenja i sprečavaju stvaranje i širenje inicijalnih pukotina.

Uređaj radi na dva principa :

1. Gravitacioni - venturi sistem napajanje mlaznice kuglicama koristi se za kuglice čiji je prečnik 0.18 ÷ 1.7 mm. Ovaj sistem je opremljen sa 8 mlaznica za automatski rad, a dvije mlaznice mogu i ručno da rade. Mlaznice su zglobno vezane i mogu u prostoru zauzimati različite položaje, a takođe je obezbeđeno i kretanje u horizontalnoj i vertikalnoj ravni. Pored ovoga, obezbeđeno je i kružno kretanje radnog komada. Uz ovakav stepen slobode kretanja mlaznica i radnog komada omogućeno je izvaredno prekrivanje ojačavane površine.

2. Sistem direktnog pritiska sastoji se od dve duple posude u kojima vlada pritisak 6 bar, a koristi se za kuglice prečnika 1.7 ÷ 2.8 mm. U sistem su ugrađene četiri mlaznice za automatski rad, a dve za ručni rad. Imaju isti stepen slobode kretanja kao i gravitaciono venturi mlaznice, jer se nalaze na istom nosaču.

       Ovaj uređaj konstruisan je u skladu sa svim svetskim propisima i standardima u vazduhoplovstvu iz oblasti površinskog ojačavanja delova, kao metode za povećanje granice izdržljivosti na zamor.

Uređaj:    SCHLICK RotoJET

Glavni sklopovi uređaja su :

Kabinet je opremljen silosom za skupljanje sredstva za ojačanje ( kuglica za bombardovanje ), oplatom za prigušenje buke, sistemom ventilacije, nosačima mlaznica koji se kreću u horizontalnoj i vertikalnoj ravni.

Dimenzije kabineta su :

- širina 2000 mm
- dužina 3000 mm
- visina 2000 mm

Kolica se kreću po šinama unutar i van kabineta i na sebi imaju obrtni sto sa 8 satelita koji se mogu obrtati oko svoje ose.

Sistem za prenos sredstva za ojačanje: Pored elevatora za prenos kuglica u ovaj sistem ugrađen je vibracioni sistem separacije kuglica, koji odvaja slomljene i oštećene kuglice.

Sistem za vazdušno pranje: U ovaj sistem ugrađen je sklop filtera sa ventilatorom koji odvodi vazduh iz kabineta kroz filtere u atmosferu. Takođe ugrađena je zaštita od eksplozije koja se može stvoriti prilikom obrade titanovih i magnezijumovih legura.

Pneumatski sistem se sastoji od : elektro-pneumatske jedinice, dvostruke komore pod pritiskom za rad uređaja po sistemu nadpritiska i komore iz koje kuglice izlaze venturi-gravitacionim sistemom.

- Pritisak sistema je 6÷8 bar
- Protok vazduha 16,5÷25,6 m3/min


U upravljački blok ugrađen je kompjuter za upravljanje procesom rada kao i niz drugih upravljačkih jedinica za ručni rad.

Kontrola inteziteta ojačavanja je standardna putem Almen testa. Standardne Almen pločice se izlažu bombardovanju kuglicama pod istim uslovima kao i radni komad. Stepen ugiba (deformacije) pločice je pokazatelj intenziteta ojačavanja, odnosno prenosa ukupne kinetičke energije sa kuglica na radni komad.

 

Posjeta ministra Petričevića 16.09.2020 11:00
Ministar Vjekoslav Petričević je sa svojom delgacijom posjetio naše društvo. Detaljni tekst na linku: Detaljnije...
Imenovan VD direktor "Orao" AD Bijeljina 21.08.2020 08:14
U „Orao“ AD Bijeljina došlo je do promjene na poziciji lica koje je ovlašteno za poslovno zastupanje kom Detaljnije...
Proslavljena 75. godišnjica "ORAO" AD Bijeljina 31.10.2019 07:40
30. oktobra "ORAO" AD Bijeljina je proslavio 75. godina postojanja... Detaljnije...
prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/226_IMG_9689.jpg prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/225_IMG_9677.jpg prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/224_IMG_9674.jpg prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/223_IMG_9673.jpg prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/222_IMG_2067.jpg prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/221_IMG_9692.jpg prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/220_IMG_9734.jpg prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/219_IMG_9732.jpg prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/218_IMG_2077.jpg
Lokalno vrijeme
04:41:07 h