A.D. za proizvodnju i remont
Šabačkih Đaka bb, 76300 Bijeljina
Republika Srpska, BiH
Izaberite jezik:
  
Zavarivanje

ZAVARIVANJE: ELEKTROOTPORNO I TIG POSTUPKOM

        Od postupaka zavarivanja dijelova turbomlaznih motora (TMM) najzastupljeniji je TIG postupak zavarivanja sa ručnim i automatskim, obodnim i uzdužnim načinom zavarivanja. Ovim postupkom uglavnom se zavaruju sljedeći materijali: visokolegirani i vatrootporni čelici, legure nikla, legure titana i aluminijuma. Posebno je interesantno naglasiti da raspolažemo opremom za zavarivanje titana i njegovih legura u potpunoj zaštiti argona sa osvojenom tehnologijom zavarivanja ovih legura.

Vršimo zavarivanje sljedećim postupcima:

1. TIG postupkom sa dodatnim materijalom;
2. TIG postupkom bez dodatnog materijala;
3. Elektro-otporno šavno zavarivanje;
4. Elektro-otporno tačkasto zavarivanje.

 

 ZAVARIVANJE SNOPOM ELEKTRONA (EBW)

       Primarna primjena EBW postupka zavarivanja je zavarivanje teškotopljivih i teškozavarljivih materijala (titanijum i njegove legure, superlegure nikla, alatni i visokolegirani čelici, volfram, vanadijum i sl.) koji se ne mogu zavariti nekim drugim postupcima zavarivanja.
Pored širokog aspekta materijala koji se mogu zavarivati ovim postupkom, najveće prednosti su:

- zavarivanje bez dodatnog materijala u jednom prolazu, teko da je dobijeni šav od istog materijala
  koji se zavaruje;
- zavarivanje se vrši u vakumu, što omogućava potpunu zaštitu rastopljenog metala;
- elektronski snop kao izvor velike gustine energije omogućava ostvarivanje zavarenih spojeva sa
  minimalnom deformacijom;
- mehaničke osobine zavarenog spoje se ne razlikuju (ili su razlike minimalne) od osobine osnovnog materijala.

EBW postupak omogućava zavarivanje dijelova na teško dostupnim mjestima, kao i zavarivanje više slojeva u jednom prolazu.


Uređaj za zavarivanje snopom elektrona: Messer Griesheim K100/G 150 K - CNC

Zbog male površine elektronskog snopa ostvaruje se velika preciznost pri zavarivanju, a kvalitet dobijenih spojeva je izuzetno visok.


Podaci o uređaju:

Proizvođač: Messer Griesheim
Model: K100/G 150 K - CNC
Karakteristike mašine: ◦ snaga topa 15 KW odnosno napon topa 150 KV
◦ intenzitet struje snopa 100 mA
◦ vakum komore 5.10-4 mbar (visoki vakum)
◦ vakum topa 10-2 mbar
Dimenzije vakuumske komore: ◦ dužina (X): 2700 mm
◦ širina (Y): 2000 mm
◦ visina (Z): 2100 mm
Kretanje stola: ◦ X-smjer: 1325 mm
◦ Y-smjer: 975 mm

Zavareni spoj dobijen uređajem Messer Griesheim K100/G 150 K - CNC pri zavarivanju super legure INCONEL 718
Kao primjer korištenja ovog postupka zavarivanja je izrada dijelova turbomlaznih motora: prsten komore dopunskog sagorevanja (materijal NIMONIC 263), komore dodatnog sagorijevanja, unutrašnji prsten sa II stepena rotora turbine, kao i veliki broj usluga zavarivanja teško zavarljivih materijala za treća lica.

 

Posjeta ministra Petričevića 16.09.2020 11:00
Ministar Vjekoslav Petričević je sa svojom delgacijom posjetio naše društvo. Detaljni tekst na linku: Detaljnije...
Imenovan VD direktor "Orao" AD Bijeljina 21.08.2020 08:14
U „Orao“ AD Bijeljina došlo je do promjene na poziciji lica koje je ovlašteno za poslovno zastupanje kom Detaljnije...
Proslavljena 75. godišnjica "ORAO" AD Bijeljina 31.10.2019 07:40
30. oktobra "ORAO" AD Bijeljina je proslavio 75. godina postojanja... Detaljnije...
prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/226_IMG_9689.jpg prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/225_IMG_9677.jpg prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/224_IMG_9674.jpg prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/223_IMG_9673.jpg prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/222_IMG_2067.jpg prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/221_IMG_9692.jpg prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/220_IMG_9734.jpg prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/219_IMG_9732.jpg prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/218_IMG_2077.jpg
Lokalno vrijeme
05:08:44 h